Events

Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

Friday Nov 1, 2019

 • Mass

  Friday Nov 1, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Saturday Nov 2, 2019

 • Confession

  Saturday Nov 2, 2019 3:30 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 2, 2019 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Nov 3, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 3, 2019 11:00 AM to 12:00 PM

Monday Nov 4, 2019

 • Cantor Practice

  Monday Nov 4, 2019 6:30 PM to 7:00 PM

 • Choir Practice

  Monday Nov 4, 2019 7:00 PM to 8:30 PM

Tuesday Nov 5, 2019

 • Mass

  Tuesday Nov 5, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Thursday Nov 7, 2019

 • Mass

  Thursday Nov 7, 2019 7:00 AM to 8:00 AM

 • Mass at Inverness

  Thursday Nov 7, 2019 11:00 AM to 12:00 PM

 • RCIA

  Thursday Nov 7, 2019 5:45 PM to 6:45 PM

 • Knights of Columbus meeting

  Thursday Nov 7, 2019 6:00 PM to 7:00 PM

 • Altar Society Meeting

  Thursday Nov 7, 2019 6:30 PM to 7:30 PM

Friday Nov 8, 2019

 • Mass

  Friday Nov 8, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Saturday Nov 9, 2019

 • Confession

  Saturday Nov 9, 2019 3:30 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 9, 2019 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Nov 10, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 10, 2019 11:00 AM to 12:00 PM

Monday Nov 11, 2019

 • Cantor Practice

  Monday Nov 11, 2019 6:30 PM to 7:00 PM

 • Choir Practice

  Monday Nov 11, 2019 7:00 PM to 8:30 PM

Tuesday Nov 12, 2019

 • Mass

  Tuesday Nov 12, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Thursday Nov 14, 2019

 • Mass

  Thursday Nov 14, 2019 7:00 AM to 8:00 AM

 • RCIA

  Thursday Nov 14, 2019 5:45 PM to 6:45 PM

Friday Nov 15, 2019

 • Mass

  Friday Nov 15, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Saturday Nov 16, 2019

 • Confession

  Saturday Nov 16, 2019 3:30 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 16, 2019 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Nov 17, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 17, 2019 11:00 AM to 12:00 PM

Monday Nov 18, 2019

 • Cantor Practice

  Monday Nov 18, 2019 6:30 PM to 7:00 PM

 • Choir Practice

  Monday Nov 18, 2019 7:00 PM to 8:30 PM

Tuesday Nov 19, 2019

 • Mass

  Tuesday Nov 19, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Thursday Nov 21, 2019

 • Mass

  Thursday Nov 21, 2019 7:00 AM to 8:00 AM

 • RCIA

  Thursday Nov 21, 2019 5:45 PM to 6:45 PM

Friday Nov 22, 2019

 • Mass

  Friday Nov 22, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Saturday Nov 23, 2019

 • Confession

  Saturday Nov 23, 2019 3:30 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 23, 2019 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Nov 24, 2019

 • Mass

  Sunday Nov 24, 2019 11:00 AM to 12:00 PM

Monday Nov 25, 2019

 • Cantor Practice

  Monday Nov 25, 2019 6:30 PM to 7:00 PM

 • Choir Practice

  Monday Nov 25, 2019 7:00 PM to 8:30 PM

Tuesday Nov 26, 2019

 • Mass

  Tuesday Nov 26, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Thursday Nov 28, 2019

 • Mass

  Thursday Nov 28, 2019 7:00 AM to 8:00 AM

 • Community Meal

  Thursday Nov 28, 2019 5:30 PM to 7:00 PM

 • RCIA

  Thursday Nov 28, 2019 5:45 PM to 6:45 PM

Friday Nov 29, 2019

 • Mass

  Friday Nov 29, 2019 8:15 AM to 9:15 AM

Saturday Nov 30, 2019

 • Confession

  Saturday Nov 30, 2019 3:30 PM to 5:00 PM

 • Mass

  Saturday Nov 30, 2019 5:00 PM to 6:00 PM